今週の動画

HEALTH INSURANCE CERTIFICATE IBIBIGAY NG GOBYERNO SA MGA WALANG MY NUMBER ID CARD

Plano ng gobyerno ng Japan na magbigay ng certificate para sa mga walang “My Number” ID cards upang patuloy nilang magamit ang kanilang health insurance sa pagpapagamot.

Sa ulat ng NHK World-Japan, ang hakbang na ito ay bunsod na rin ng plano ng gobyerno na tanggalin na ang kasalukuyang health insurance card at isama na lamang sa My Number ID card.

Balak din ng gobyerno na payagang isabay sa pagpaparehistro ng kapanganakan ng sanggol ang pagkuha ng My Number upang magamit kaagad ng bata.

Follow me!