今週の動画

PANUNTUNAN HINGGIL SA ‘INCOME BARRIER’ SA MAG-ASAWA NAIS BAGUHIN NG GOBYERNO

 

Nais ng gobyerno ng Japan na amiyendahan ang panuntunan tungkol sa “income barrier” sa mag-asawa kung saan nawawala ang karapatan ng isa na maging dependent sa insurance plan batay sa kabuuang sahod nito sa isang taon.

Ayon sa ulat ng NHK World-Japan, kapag ang isang asawa, na nagtatrabaho bilang part-time, ay sumusuweldo ng 1.06 milyon yen hanggang 1.3 milyon yen ay hindi na ito maaaring maging dependent ng asawa nito na nagtatrabaho naman ng full-time.

Sinabi ng mga kinatawan sa Diet na kailangan na itong baguhin dahil marami sa part-time workers ang maaaring magbawas ng oras sa trabaho dahil kailangan nilang magbayad ng sariling premium para sa insurance.

Follow me!