今週の動画

MALAKAS NA BUHOS NG ULAN SA KYUSHU, KANTO AT KOSHIN-ETSU INAASAHAN NGAYONG MIYERKULES

Inaasahang lalapit ang Typhoon No. 1 sa rehiyon ng Daito Islands sa Okinawa Prefecture sa Miyerkules, ika-29. Maaari itong humantong sa mataas na warning level sa lugar ng Okinawa at Kyushu hanggang sa rehiyon ng Kanto at Koshin-etsu.

Ayon sa Tenki.jp, ang Typhoon No. 1 ay lilipat pahilaga at lalong lalakas pasilangan ng Pilipinas at mas lalong lalakas pa sa Miyerkules, ika-29, habang papalapit ito sa rehiyon ng Daito Islands ng Okinawa. Inaasahang dadaan ito sa timog ng Japan hanggang Biyernes, ika-31, at lilipat sa  sa silangang bahagi ng Japan sa Sabado, ika-1 ng Hunyo.

Ang Daito Islands ay makakaranas ng matataas na alon na may mga pag-alon simula Martes, ika-28. Unti-unting lalakas ang ulan at hangin sa Miyerkules, ika-29, na hahantong sa maalon na kondisyon. Mangyaring maging maingat sa malakas na hangin at mataas na alon. Depende sa dadaanan ng bagyo, may panganib ng matinding karagatan at malakas na hangin.

Follow me!