今週の動画

7-11 MAGBIBIGAY NG DISKWENTO SA MGA UNSOLD ITEMS

Sisimulan ng 7-Eleven Japan ang diskwento sa mga hindi nabentang item sa pamamagitan ng paglalagay ng mga discounted sticker na isang hakbang upang mabawasan ang pagtatapon ng pagkain.

Ayon sa Yahoo Japan News, pinapayuhan ang mga tindahan na mag-alok ng mga diskwento sa mga produkto na malapit na sa petsa ng konsumo nito.  Ang mga ibebenta ay lalagyan ng label na “Eco-da-value.” Magsisimula ang inisyatiba sa diskwento sa ika-13 ng Mayo at nalalapat sa humigit-kumulang 300 item tulad ng mga rice ball at sandwich na may maiksing shelf life.

Ang layunin ay bawasan ang basura ng pagkain mula sa mga produktong madaling itapon. Ang isang eksperimento na isinagawa sa mga piling tindahan mula noong Mayo 2023 ay nagpakita ng 10% na pagbaba sa mga itinapon na item.

Follow me!