今週の動画

PENSYON PARA SA FISCAL 2023, TATAAS

Ibinunyag ng health, labor and welfare ministry na tataasan ng gobyerno ang pampublikong pensyon para sa fiscal 2023, na magsisimula sa darating na Abril.

Ayon sa ulat ng Jiji Press, tataasan ng 1.9 porsyento ang pensyon na matatanggap ng mga nasa edad 68 pataas simula sa Hunyo. Ito na ang unang beses na matataasan ang pensyon pagkaraan ng tatlong taon.

Matatandaan na taun-taon binabago ng Japan ang ibinibigay nitong pensyon na ibinabatay sa pagbabago ng mga presyo sa merkado at sahod.

Follow me!