今週の動画

LIMANG ESSENTIAL RULES PARA MAIWASAN ANG COVID-19, INILABAS

Inilabas na ng mga miyembro ng health ministry coronavirus policy advisory committee ang limang mahahalagang tuntunin para makaiwas sa novel coronavirus.

Sa ulat ng The Mainichi Shimbun, ito ay ang mga sumusunod: 1) Manatili sa bahay at magpagaling kung mayroong lagnat, pagtatae o iba pang sintomas ng COVID-19, at kumuha ng diagnosis mula sa isang institusyong medikal kung ikaw ay nasa mahinang pisikal na kondisyon. 2) Panatilihin ang wastong etiquette sa pagsusuot ng face mask at pag-ubo. 3) Iwasan ang “tatlong C” ng mga closed spaces, crowded places at close-contact settings. 4) Ugaliing maghugas ng kamay, siguraduhing gawin ito sa loob ng 20 hanggang 30 segundo bago kumain, pagkatapos gumamit ng banyo at pag-uwi ng bahay. 5) Panatilihin ang isang naaangkop na diet at antas ng ehersisyo upang mamuhay nang malusog.

Naglabas din ng advisory report ang komite na nagpapayo sa mga tao na alamin ang sitwasyon ng pandemiya sa kanilang lugar at magsagawa ng mga hakbang para makaiwas dito.

Follow me!