今週の動画

BAGONG PATAKARAN SA PAGKA-AMA PAGKARAAN NG DIBORSYO, SINUSUGAN

Sinusugan ng Parliament ang batas hinggil sa kung sino ang maaaring tumayong ama ng isang bata makaraan ang pagdidiborsiyo ng mga magulang nito.

Sa ulat ng Kyodo News, nakasaad sa kasalukuyang batas na ang pagka-ama sa sanggol na ipinanganak sa loob ng 300 araw simula ng diborsyo ay mapupunta sa diniborsyong asawa nito kahit na nagpakasal muli ito pagkaraan ng 100 araw na ban.

Sa bagong batas, ang dating asawa nito ang magiging ama ng sanggol kung ang babae ay hindi pa nagpakasal muli sa oras ng panganganak nito. Tatanggalin na rin ang pagbabawal sa diborsiyadong babae na mag-asawang muli sa loob ng 100 araw pagkaraan ng diborsyo.

Magiging epektibo ang bagong batas na ito sa loob ng 18 buwan simula ng pagsusog.

Follow me!